BekendmakingWitte Kruis Classic 9 maart 2013

Verleend

Heel Leiderdorp

Voor het organiseren van de 60e Witte Kruis Classic op zaterdag 9 maart 2013, voor zover de route door Leiderdorp voert.

Locatie: Persant Snoepweg.
Datum besluit: 3 januari 2013
Bezwaar t/m: 14 februari 2013

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 9 januari 2013 tot en met 20 februari 2013, tenzij anders vermeld.

Informatie