BekendmakingWitte Kruis Classic op zaterdag 7 maart 2013

Aangevraagd

Heel Leiderdorp

Het organiseren van de 60e Witte Kruis Classic op zaterdag 7 maart 2013, voor zover de route door Leiderdorp voert.

Locatie: Heel Leiderdorp
Datum ontvangst: 3 december 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

 

Informatie