BekendmakingZijaanbouw

Aangevraagd (reguliere procedure)

Zijlkwartier

Realiseren van een zijaanbouw op de reeds bestaande aanbouw

Locatie: Spanjaardslaan 10
Datum ontvangst: 26 mei 2013

Realiseren van een zij- en achteruitbouw aan het woonhuis

Locatie: Spanjaardslaan 8
Datum ontvangst: 26 mei 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Spanjaardslaan 8   Nederland en op Spanjaardslaan 10  Leiderdorp Nederland