BekendmakingZomerconcert Songs2Sing

Verleende APV vergunning

Ouderzorg

Voor het organiseren van een zomerconcert van popkoor Songs2Sing in de Scheppingskerk op 30 september 2012;

Locatie: Van Poelgeestlaan 2
Datum besluit: 2 augustus 2012

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunning loopt van 8 augustus tot en met 19 september 2012, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Poelgeestlaan 2  Leiderdorp Nederland