BekendmakingZorgrun 22 juni 2012

Aangevraagde APV-vergunning

voor het organiseren van de “Zorgrun” door de Rijnland Zorggroep op vrijdag 22 juni 2012.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar gemeente Leiderdorp, t.a.v. gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie