Artikel Collecte en venten (collecterooster)

Collecteren
Een collecte is een manier om geld te geven aan een goed doel. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Op de website van het CBF vindt u het collecterooster van de landelijke collectes.

Langs de deur werven
Sommige goede doelen werven donateurs langs de deur. Op deze pagina ziet u wanneer u een donateurswerver voor de deur kunt verwachten. In dit rooster staan alleen goede doelen met een CBF-erkenning. Bovenin het kaartje vult u Leiderdorp in.