Artikel Regelingen & verordeningen

Regelingen en verordeningen
De regelingen en verordeningen van de gemeente zijn te vinden op overheid.nl

Algemene plaatselijke verordening
De Algemene plaatselijke verordening vindt u op deze pagina.

Officiële bekendmakingen
De officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad
De officiële bekendmakingen in de Staatscourant

E-mailservice regelingen en verordeningen
Om op de hoogte te blijven van de bekendmakingen van verordeningen en regelingen en berichten in de Staatscourant en Gemeenteblad, kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice. Wanneer een regeling of verordening verandert of wordt vernieuwd, ontvangt u daar een e-mail over. Kijk hier voor meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden. Bekendgemaakte regelingen of verordeningen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.