Artikel Verkiezingen Tweede Kamer 2021


Uitslagen van de Tweede Kamer Verkiezingen 2021 in Leiderdorp per stembureau

1. Briefstembureau Gemeentehuis

Uitslagen stemming 15 maart
102 Gebouw Irene
103 Winkelhofplein
11. Mobiel stembureau Huis ter Does en Leythenrode

Uitslagen stemming 16 maart
202 Gebouw Irene
203 Winkelhofplein
12. Mobiel stembureau Van Alphenstaete en Ommedijk

Uitslagen stemming 17 maart
2. Gebouw Irene
3. Winkelhofplein
4. Scheppingskerk
5. Gymzaal Zijlkwartier
6. Gymzaal Klerkenhof
7. Dwars
8. Sport- en recreatiecentrum De Does
9. Zalen A4
10. Korfbalvereniging Velocitas

CVS-bestand osv-telling TK21

Vaststelling aantal stemmen in Leiderdorp

Verslag controletelling gemeente Leiderdorp

-------

Voorlopige uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen 2021 in Leiderdorp
Dit is de voorlopige uitslag van de Tweedekamer Verkiezingen 2021 in Leiderdorp, per partij.
Het opkomstpercentage in Leiderdorp is 83%.

--------
Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen en wat het betekent voor de gemeente Leiderdorp. Meer informatie over de kandidaten vindt u op deze website.

Aanmelden als stembureaulid
De gemeente heeft inmiddels voldoende stembureauleden. Wilt u toch stembureaulid worden? Kijk op de website van de Rijksoverheid. Wellicht zijn andere gemeenten nog op zoek.

Stembureaus
Op woensdag 17 maart kunt u stemmen op deze locaties:

 • Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 2351 AM Leiderdorp
 • Winkelhofplein, Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp
 • Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp
 • Gymzaal Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19, 2352 RA Leiderdorp
 • Gymzaal Klerkenhof, Klerkenhof 3, 2353 WB Leiderdorp (niet toegankelijk voor mindervaliden)
 • Dwars, Bloemerd 1C, 2353 BZ Leiderdorp
 • Sport- en Recreatiecentrum De Does, Amaliaplein 40, 2351 PV Leiderdorp
 • Zalen A4, Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp
 • Korfbalvereniging Velocitas, Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp

De stembureaus zijn op 17 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart doet een mobiel stembureau verzorgingshuis Leythenrode en ouderencomplexen Huis ter Does, Van Alphenstaete en De Ommedijk aan. Het mobiel stembureau is alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers van het verzorgingshuis en de ouderencomplexen. De bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Extra mogelijkheden om te stemmen
Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Dit is vooral bedoeld
voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

 1. Eerder stemmen (EarlyVoting)
  Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, kunt u stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart op deze locaties:
  - Gebouw Irene, Hoofdstraat 82, 2351 AM Leiderdorp
  - Winkelhofplein, Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp
  De stembureaus zijn op 15 en 16 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

 2. Briefstemmen (70 jaar en ouder)
  Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. U hoeft zelf niets aan te vragen. Wij sturen u automatisch per post alles wat u nodig heeft voor stemmen per brief. 

  Stempluspas
  Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u:

  - uw stem uitbrengen in het stembureau;
  - iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen;
  - uw stem per brief uitbrengen.

  Documenten om per brief te stemmen
  Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

  Afgiftepunt briefstem
  Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post, óf lever deze in bij het Afgiftepunt briefstem in het gemeentehuis van Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1. De openingstijden van dit afgiftepunt zijn: woensdag 10 t/m dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

  WIlt u meer informatie over briefstemmen? Bel dan het landelijke telefoonnummer 0800-1351

 3. Iemand machtigen
  Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk op deze pagina hoe u dat kunt doen, onder het kopje 'Stemmen bij volmacht'.


Stempluspas kwijt of niet ontvangen?
Bent u uw stempluspas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u t/m vrijdag 12 maart, 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak. Neem ook uw legitimatiebewijs mee. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijk aanvragen
U kunt de vervangende stempluspas ook schriftelijk aanvragen via dit formulier. Wij moeten uw formulier uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur ontvangen hebben. Daarna sturen wij u een nieuwe stempluspas.

Stuur het ingevulde formulier + een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Leiderdorp
T.a.v. Team Verkiezingen
Antwoordnummer 10805
2350 VB LEIDERDORP
of mail naar: verkiezingen@leiderdorp.nl

Vindt u uw 'oude' stempluspas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempluspas uw stem uitbrengen.

In een andere gemeente stemmen
Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt t/m vrijdag 12 maart, 17.00 uur een kiezerspas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Bekijk op deze pagina hoe dat werkt, onder het kopje 'Kiezerspas'.

Coronamaatregelen op het stembureau
Door het coronavirus is de inrichting en werkwijze in de stemlokalen anders dan u gewend bent. Het stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden tussen kiezers onderling en de leden van het stembureau. Het dragen van een mondkapje in het stembureau is verplicht. Houd u zich niet aan de regels, dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten.

Voordat u naar het stemlokaal komt moet u een gezondheidscheck doen. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Meer informatie vindt u op deze pagina, onder het kopje 'Gezondheidscheck'.

Maatregelen op het stembureau

 • Kom alleen naar het stembureau.
 • U komt het stembureau binnen via een aparte ingang.
 • De stemhokjes staan 1,5 meter uit elkaar.
 • Per locatie mag een maximaal aantal personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met handgel.
 • Volg de pijlen voor de looproute in het stembureau.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Een extra stembureaulid controleert of de regels worden nageleefd.
 • Er staan kuchschermen tussen de kiezers en leden van de stembureaus.
 • De stembureauleden dragen een mondkapje en handschoenen.
 • De stemhokjes staan op minimaal anderhalve meter van elkaar.
 • De stemhokjes worden regelmatig schoongemaakt.
 • Uw stempas geeft u af en uw legitimatiebewijs toont u aan de stembureauleden.
 • Bij het stemmen krijgt u een eigen potlood die u na afloop meeneemt.
 • De stembus staat in de looprichting nadat u uw stem heeft uitgebracht.
 • U verlaat het stembureau via een aparte uitgang.
 • Het stembureau wordt regelmatig geventileerd en schoongemaakt.
 • Kunt u deze regels niet opvolgen? Dan mag u niet naar binnen en kunt u niet kunt stemmen.