Artikel Containerwissel

In juli ontvangen alle huishoudens in de laagbouw een minicontainer voor het inzamelen van papier en karton. Ook ontvangen de inwoners een nieuwe minicontainer voor het restafval en een minicontainer het inzamelen van GFTE (Groente, Fruit, Tuin en Etensresten). Op deze pagina vindt u meer informatie. Onderaan de pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

Uitgifte van de papiercontainer
In juli ontvangen alle huishoudens in de laagbouw een minicontainer voor het inzamelen van papier en karton. Hiermee willen wij het u makkelijker maken om meer papier en karton apart in te zamelen, zodat dit weer als grondstof gebruikt kan worden.

En dat is belangrijk. Want als mensen gebruiken wij meer grondstoffen dan de aarde ons geeft. De grondstoffen raken op. En om dát te voorkomen, is het belangrijk om zo veel mogelijk grondstoffen goed in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Kijk voor meer informatie én inspiratie op www.goedleiderdorp.nl/goedinzamelen.

Keuze in afname minicontainer voor papier
Wilt u geen minicontainer voor papier, omdat u uw papier en karton op een andere manier inlevert? Dan kunt u dit aangeven op www.leiderdorp.dbics.nl. Inloggegevens vindt u op de brief die u van ons heeft ontvangen.

Wat ontvangt u van ons?
In principe ontvangt u een standaard set minicontainers. Deze set bestaat uit:
• een grijze restafvalcontainer met een grijs deksel van 240 liter;
• een grijze GFT-container met een groen deksel van 180 liter;
• een grijze papiercontainer met een blauw deksel van 180 liter.

Wilt u (één van) de minicontainers in een ander formaat dan het standaard formaat? Dan kunt u dat aangeven op www.leiderdorp.dbics.nl. U heeft voor alle bovengenoemde containers de keuze tussen een 180 en 240 liter uitvoering.

Meer containers ontvangen
Wilt u over meer containers beschikken? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'Nieuwe minicontainer'. Een extra minicontainer voor restafval kunt u alleen aanvragen wanneer u een huishouden van 5 personen of meer heeft. U krijgt dan een minicontainer voor restafval van 180 liter.

Uw keuze kunt u kenbaar maken via www.leiderdorp.dbics.nl. De inloggegevens vindt u op de brief die u ontvangen heeft.

Meer informatie
Kunt u geen gebruik maken van internet, of heeft u problemen met inloggen? Dan kunt u uw keuzes tot en met 16 mei 2021 doorgeven via telefoonnummer: 085-822 44 71.

Wat is de planning?
In juli worden de huidige minicontainers omgewisseld voor nieuwe exemplaren. Het is de bedoeling dat u uw oude minicontainers na de laatste lediging niet meer gebruikt, zodat deze leeg opgehaald kunnen worden. Wij informeren u hier tijdig over per brief.

Veelgestelde vragen

Over de nieuwe containers

Hoe zien de nieuwe containers eruit? 
Ongetitelde afbeelding, 03-05-2021 12:09:11

Ik heb geen brief ontvangen/ik ben mijn brief kwijt. Wat kan ik nu doen? 
U kunt contact opnemen met DBI Container Service: 085-8224471.

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe minicontainers? 

Inhoud Breedte Diepte Hoogte
180 liter 480 mm 795 mm 1085 mm
240 liter 575 mm 795 mm 1085 mm 

Waarom zit er een adressticker op de minicontainer? 
De containers worden voorzien van een adressticker. Deze is nodig om de containers af te leveren op het juiste adres. U kunt de adressticker na ontvangst van de container verwijderen.

Waarom zit er een chip in de nieuwe minicontainer? 
De chip geeft de gemeente inzicht wat het aantal containers is, die in Leiderdorp in omloop zijn. Hierdoor kunnen we in de toekomst routeoptimalisatie toepassen. Een andere reden is dat we de vervuiling van het containerbestand willen tegen gaan. In de huidige situatie zijn er nogal wat containers in omloop waar de gemeente het bestaan niet vanaf weet. Illegale containers zullen dan ook niet meer worden geleegd.

Blijven de papiercontainers in de wijk staan? 
Ja, daar kunt u ook uw papier en karton naartoe brengen.

Een extra container aanvragen

Wat kost het aanvragen van een nieuwe minicontainer?
Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een extra container. Wel geldt voor de restafvalcontainer dat deze pas verkrijgbaar is als het huishouden uit 5 personen of meer bestaat.

Ik heb een gezin van 4 personen. Mag ik een extra minicontainer voor restafval aanvragen? 
Wanneer uw huishouden bestaat uit 5 personen of meer kunt u een extra container voor restafval aanvragen. In alle andere gevallen is het niet mogelijk om een extra container voor restafval aan te vragen. Het aanvragen van een extra container voor GFT of papier is wel mogelijk.

In Leiderdorp zit nog veel papier in het huishoudelijk restafval. Om dit te verminderen is door de gemeenteraad besloten om de minicontainer voor papier uit te zetten bij woningen in de laagbouw. Met deze actie willen we dus het aantal kilo's restafval verminderen en tegelijkertijd meer papier inzamelen. Meer informatie vindt u op www.goedleiderdorp.nl/thema/afval/.

Ik wil een extra minicontainer voor papier of GFTE. Mag dat?
Ja, u kunt de minicontainer aanvragen via www.leiderdorp.dbics.nl

Proces

Het telefoonnummer van de gemeente was verkeerd gemeld in de brief. 
Dit probleem is bij ons gemeld, onze excuses voor het ongemak.

Als ik www.leiderdorp.dbics.nl intyp in Google, kom ik niet terecht op de juiste pagina.
Dat klopt, Google kent deze pagina niet. U moet het adres in de adresbalk intypen. Klikken op deze link kan ook.

Wanneer is de laatste lediging van de oude minicontainers? 
Voorafgaand aan de omruilactie wordt u per brief geïnformeerd wat de exacte planning gaat worden. Hierin wordt aangegeven welke container op welk moment leeg buiten gezet dient te worden. De planning wordt zo gemaakt zodat u niet zonder container komt te zitten.

In de brief staat dat de nieuwe minicontainers gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Wat gebeurt er met de oude minicontainers?
De minicontainers worden na het afvoeren vermalen en bewerkt, waarna het tot granulaat wordt gemaakt. Dit granulaat dient als grondstof voor nieuwe minicontainers.

Worden de minicontainers voor GFTE en restafval minder vaak geleegd met de minicontainer voor papier erbij? 
Nee, de papierbak is niet van invloed op het schema van de minicontainers voor GFTE en restafval. Die worden nog steeds om en om geleegd volgens de bestaande afvalkalender. De minicontainer voor papier wordt 1x in de 4 weken geleegd. 

Blijven de ondergrondse en bovengrondse containers/verzamelplekken voor glas en papier bestaan?
Ja.