Artikel Containerwissel

UPDATE 12 juli 2021

Vorige week vertelden wij dat wij vertraging hebben met het ophalen en uitdelen van de minicontainers. Daardoor klopt de planning in uw brief niet meer. Hieronder vindt u de nieuwe planning.

Maandag 12 juli

  • Vandaag (maandag) worden alle minicontainers opgehaald in de wijken Leyhof, Buitenhof-Midden-West en Binnenhof.

Vanaf maandag 12 juli

  • nemen wij minicontainers voor GFT in. Dit duurt tot en met zaterdag. U kunt uw oude minicontainers tot die tijd buiten laten staan.
  • delen wij nieuwe minicontainers voor GFT uit. Dit duurt tot en met zaterdag. Wij delen eerst de nieuwe minicontainers uit op plekken waar oude minicontainers zijn weggehaald.

Vanaf maandag 19 juli (week 29)

  • delen wij nieuwe minicontainers voor oud papier en karton uit. Dit duurt tot het einde van week 29.
  • delen wij minicontainers uit die extra zijn aangevraagd (dus extra minicontainers ten opzichte van de standaard set). Dit duurt tot het einde van week 29.

---

UPDATE 9 juli 2021

Helaas is één van de voertuigen die de oude minicontainers inzamelt vanmorgen kapot gegaan. Er kon geen vervangend voertuig worden ingezet. Daardoor redden wij het niet om alle oude minicontainers vandaag op te halen. Morgen gaat er een extra ploeg aan het werk, zo hopen wij een deel van de achterstand te kunnen inlopen. Ook morgen gaan wij wij gaan het waarschijnlijk niet redden om alle minicontainers op te halen. Is uw minicontainer morgen niet opgehaald? Laat de minicontainer dan staan, of zet hem maandag opnieuw buiten. Wij halen de minicontainer volgende week zo snel mogelijk op.

UPDATE 8 juli 2021

Bij het ophalen van de minicontainers is vertraging ontstaan. Daarom wachten wij nog even met het uitdelen van de nieuwe minicontainers. Wij gaan deze week eerst de oude minicontainers ophalen en proberen zo de achterstand weg te werken. Vanaf komende maandag gaan wij weer verder met de uitgifte van de nieuwe minicontainers. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven, wij zetten deze zo dicht mogelijk bij uw woning.
Heeft u verder nog vragen? Bel dan met de aannemer DBI: 085 – 822 44 71 of met de gemeente: 071 54 58 500.

---

In juli ontvangen alle huishoudens in de laagbouw een minicontainer voor het inzamelen van papier en karton. Ook ontvangen de inwoners een nieuwe minicontainer voor het restafval en een minicontainer het inzamelen van GFTE (Groente, Fruit, Tuin en Etensresten). Op deze pagina vindt u meer informatie. Onderaan de pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

In week 25 (de week van 21 juni t/m 27 juni 2021) ontvangt u van ons de tweede brief. In deze brief staat welke nieuwe minicontainers u heeft gekozen. Ook staat er wanneer wij uw oude minicontainers komen ophalen, en de nieuwe minicontainers komen brengen. 

Wat is de planning?
Vanaf week 26 (de week van 28 juni tot en met 4 juli 2021) worden de huidige minicontainers omgewisseld voor nieuwe exemplaren. Het is de bedoeling dat u uw oude minicontainers na de laatste lediging niet meer gebruikt, zodat deze leeg opgehaald kunnen worden. Meer informatie leest u in de brief die u in week 25 ontvangt. Heeft u geen brief ontvangen? Neemt u dan contact op met DBI Container Service: 085-8224471.

Extra minicontainer
Heeft u een extra minicontainer aangevraagd voor restafval, GFT of papier? Dan staat deze niet in het overzicht in de brief. De gemeente levert de extra minicontainers namelijk zelf, en niet het containerbedrijf DBI.

Extra minicontainer voor GFT/OPK (oud papier en karton)
Heeft u een aanvraag gedaan voor een extra minicontainer voor GFT of OPK (oud papier en karton)? Wacht dan rustig af. U krijgt uw minicontainer sowieso.

Extra minicontainer voor restafval
Heeft u een extra minicontainer voor restafval aangevraagd? Maar heeft u nog niets gehoord? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl. De gemeente bekijkt of u een extra minicontainer mag krijgen. U kunt alleen een extra minicontainer voor restafval krijgen als uw huishouden uit 5 personen of meer bestaat.

Levering extra minicontainers
In de brief leest u wanneer u de nieuwe minicontainers ontvangt. U ontvangt dan de minicontainers die u bij DBI heeft besteld, maar niet om de extra minicontainers. De extra minicontainers leveren wij in de eerste 3 weken van juli. LET OP: Dit is dus op een andere datum dan de standaard set met minicontainers.

Veelgestelde vragen

Vragen rondom het leveren

Ik heb mijn minicontainer nog niet ontvangen.
Bij het uitdelen van de minicontainers voor restafval is vertraging ontstaan. Daardoor kan het zijn dat de minicontainers 1 of 2 dagen later worden geleverd dan in de brief vermeld staat. Wij zijn hard bezig om de opgelopen achterstand in te halen. Onze excuses voor het ongemak.

Zelfs na een aantal dagen heb ik mijn minicontainer nog niet ontvangen.
Bij de uitlevering komen enkele adressen niet voor in onze bestanden. Als uw adres niet voorkomt in onze bestanden, krijgt u nu nog geen nieuwe minicontainer. Wij zetten dit zo snel mogelijk recht. U kunt uw huidige oude minicontainers gewoon behouden tot u nieuwe heeft ontvangen.

De volgorde van het ontvangen klopt niet.
Dit komt doordat er wat vertraging is opgelopen bij het uitdelen van de minicontainers. Wij hebben ervoor gekozen om de minicontainers voor GFT volgens het geplande tijdschema uit te zetten, omdat de oude minicontainers voor GFT vanaf week 27 worden ingenomen. Dit betekent dat de planning voor het uitzetten van OPK (oud papier) verdere vertraging oplevert. 

Mijn deksel sluit niet goed
Dit probleem is bekend, en gaat vanzelf over. Het iets omhoog staande deksel is het gevolg van de opslag en het transport van de containers. Het niet sluiten van de container is dus tijdelijk. Bij iets warmere temperaturen en na verloop van tijd zakt het deksel vanzelf terug, waardoor de container weer goed is afgesloten.

Inwoners die dit proces willen versnellen, kunnen hun container tijdelijk in een iets warmere omgeving plaatsen, bijvoorbeeld in de garage. Legt u er dan ook zo lang iets zwaars bovenop (bijvoorbeeld een emmer water). Inwoners die de container buiten moeten laten staan, adviseren wij de tijd zijn werk te laten doen.
Heeft u in de herfstperiode nog steeds last van een iets openstaande deksel? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Vragen aan de hand van de tweede brief

Er klopt iets niet in het overzicht van de minicontainers die ik krijg. Wat moet ik doen?
U kunt bellen naar het telefoonnummer 085 – 822 44 71.

Mijn oude minicontainer is niet leeg, kan hij dan wel worden opgehaald?
Nee, volle minicontainers kunnen niet opgehaald worden. Als u vergeten bent uw minicontainer te laten legen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 071 – 54 58 500.

Mijn oude minicontainer is niet opgehaald op de dag die in de brief staat, wat moet ik doen?
Het kan zijn dat het niet gelukt is om alle oude minicontainers op de geplande dag op te halen. Uw minicontainer wordt op de volgende dag opgehaald. U kunt uw minicontainer gewoon buiten laten staan. Als uw minicontainer de volgende dag ook niet is opgehaald, is er iets misgegaan en kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 085 – 822 44 71.

Kan ik mijn oude minicontainer houden?
Nee, u kunt uw oude minicontainer niet houden. De minicontainers zijn eigendom van de gemeente. U heeft ook niets aan uw oude minicontainer, omdat die niet meer geleegd wordt.

Ik heb meer oude minicontainers dan het aantal stickers dat ik heb gekregen. Wat moet ik doen?
Als u meerdere restafvalcontainers heeft of meerdere GFTE-containers, dan laat u ze allemaal legen en zet u ze, leeg, op de gebruikelijke aanbiedplaats om op te laten halen. Op het deksel van de minicontainers plakt u een briefje met uw adres.

Ik ben niet thuis, kan mijn oude minicontainer een andere keer geleegd worden?
Als u niet thuis bent, kunt u uw buren of een andere bekende vragen om uw minicontainer op de inzameldag buiten te zetten.

Ik ben niet thuis, kan mijn oude minicontainer een andere keer opgehaald worden?
Als u niet thuis bent, kunt u uw buren of een andere bekende vragen om uw oude minicontainer op de gebruikelijke aanbiedplaats te zetten.

Hoe weet ik welke minicontainers voor mij zijn?
De nieuwe minicontainers worden zo dicht mogelijk bij de hoofdingang van uw woning gezet. Aan de zijkant van de minicontainers is een sticker geplakt waar onder andere uw adres op staat.

Ik kan mijn nieuwe minicontainers niet vinden, wat moet ik nu doen?
De nieuwe minicontainers worden zo dicht mogelijk bij de hoofdingang van uw woning gezet. Als ze daar niet staan, heeft één van de buren misschien de verkeerde minicontainers gepakt. U kunt bij uw buren informeren. Misschien blijven er minicontainers voor één van uw buren buiten staan. Wellicht zijn dat dan de buren die uw minicontainers per ongeluk heeft gepakt. Als uw minicontainers helemaal niet te vinden zijn, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 085 – 822 44 71.

Over de nieuwe containers

Hoe zien de nieuwe containers eruit? 
Ongetitelde afbeelding, 03-05-2021 12:09:11

Ik heb geen brief ontvangen/ik ben mijn brief kwijt. Wat kan ik nu doen? 
U kunt contact opnemen met DBI Container Service: 085-8224471.

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe minicontainers? 

Inhoud Breedte Diepte Hoogte
180 liter 480 mm 795 mm 1085 mm
240 liter 575 mm 795 mm 1085 mm 

Waarom zit er een adressticker op de minicontainer? 
De containers worden voorzien van een adressticker. Deze is nodig om de containers af te leveren op het juiste adres. U kunt de adressticker na ontvangst van de container verwijderen.

Waarom zit er een chip in de nieuwe minicontainer? 
De chip geeft de gemeente inzicht wat het aantal containers is, die in Leiderdorp in omloop zijn. Hierdoor kunnen we in de toekomst routeoptimalisatie toepassen. Een andere reden is dat we de vervuiling van het containerbestand willen tegen gaan. In de huidige situatie zijn er nogal wat containers in omloop waar de gemeente het bestaan niet vanaf weet. Illegale containers zullen dan ook niet meer worden geleegd.

Blijven de papiercontainers in de wijk staan? 
Ja, daar kunt u ook uw papier en karton naartoe brengen.

Een extra container aanvragen

Wat kost het aanvragen van een nieuwe minicontainer?
Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een extra container. Wel geldt voor de restafvalcontainer dat deze pas verkrijgbaar is als het huishouden uit 5 personen of meer bestaat.

Ik heb een gezin van 4 personen. Mag ik een extra minicontainer voor restafval aanvragen? 
Wanneer uw huishouden bestaat uit 5 personen of meer kunt u een extra container voor restafval aanvragen. In alle andere gevallen is het niet mogelijk om een extra container voor restafval aan te vragen. Het aanvragen van een extra container voor GFT of papier is wel mogelijk.

In Leiderdorp zit nog veel papier in het huishoudelijk restafval. Om dit te verminderen is door de gemeenteraad besloten om de minicontainer voor papier uit te zetten bij woningen in de laagbouw. Met deze actie willen we dus het aantal kilo's restafval verminderen en tegelijkertijd meer papier inzamelen. Meer informatie vindt u op www.goedleiderdorp.nl/thema/afval/.

Ik wil een extra minicontainer voor papier of GFTE. Mag dat?
Ja, u kunt de minicontainer aanvragen via www.leiderdorp.dbics.nl

Proces

Het telefoonnummer van de gemeente was verkeerd gemeld in de brief. 
Dit probleem is bij ons gemeld, onze excuses voor het ongemak.

Als ik www.leiderdorp.dbics.nl intyp in Google, kom ik niet terecht op de juiste pagina.
Dat klopt, Google kent deze pagina niet. U moet het adres in de adresbalk intypen. Klikken op deze link kan ook.

In de brief staat dat de nieuwe minicontainers gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Wat gebeurt er met de oude minicontainers?
De minicontainers worden na het afvoeren vermalen en bewerkt, waarna het tot granulaat wordt gemaakt. Dit granulaat dient als grondstof voor nieuwe minicontainers.

Worden de minicontainers voor GFTE en restafval minder vaak geleegd met de minicontainer voor papier erbij? 
Nee, de papierbak is niet van invloed op het schema van de minicontainers voor GFTE en restafval. Die worden nog steeds om en om geleegd volgens de bestaande afvalkalender. De minicontainer voor papier wordt 1x in de 4 weken geleegd. 

Blijven de ondergrondse en bovengrondse containers/verzamelplekken voor glas en papier bestaan?
Ja.