Artikel Evenementen organiseren voor meer dan 50 personen

Meldingsformulier samenkomst meer dan 50 personen

Per 20 september 18:00 uur geldt er in de Veiligheidsregio Hollands Midden een meldplicht voor organisatoren die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen, zowel binnen als buiten. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt. De meldplicht geldt niet voor onder andere horeca, detailhandel, bibliotheken, dierentuinen, kermissen, betogingen, het belijden van godsdienst of levensbeschouwing en in culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. U maakt de melding op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Wanneer moet u een samenkomst melden?
Er geldt een meldplicht voor alle samenkomsten buiten uw eigen woning, waar meer dan 50 gasten aanwezig zijn. Personeel hoeft u niet mee te rekenen.Het maakt niet uit waar deze samenkomsten plaatsvinden, buiten of binnen. Voor alle typen locaties geldt een meldplicht. Voor een bijeenkomst binnen geldt het maximum van 50 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw.De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Voor woningen en tuinen die daarbij horen gelden andere regels. Advies is dat daar maar maximaal 6 mensen op bezoek komen.De meldplicht geldt niet voor:samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de Wet openbare manifestaties;personen die samen met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;de vergaderingen van de Staten-Generaal en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;horeca, detailhandel, bibliotheken, dierentuinen, themaparken, kermissen, betogingen en in culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Tijdelijk dicht als u niet meldt
Wanneer u de samenkomst niet meldt, dan kan de voorzitter Veiligheidsregio besluiten om het gebouw of het terrein tijdelijk te sluiten.

Gezondheidscheck en andere coronaregels
U moet zich tijdens de bijeenkomst aan alle coronaregels houden die nu gelden. Alle regels kunt u terugvinden in de noodverordening COVID-19 Hollands Midden. U moet bijvoorbeeld:

 • een gezondheidscheck doen bij alle gasten;
 • iedereen een zitplaats geven;
 • ervoor zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden;
 • de contactgegevens van alle gasten noteren;in de gaten houden dat binnen niemand gaat dansen of zingen;
 • ervoor zorgen dat er binnen en buiten niemand gaar zingen of schreeuwen;
 • bij de aanmelding aangeven wie toezicht zal houden op de naleving van de COVID-19 maatregelen.

Volg onderstaande stappen om een feest of samenkomst te melden voordat u het online formulier invult:

 1. Controleer altijd eerst of u een evenementenvergunning nodig hebt
  Organiseert u een samenkomst in de openbare ruimte (niet op het terras)? Of in een ruimte waar de bestaande horecavergunningen niet aansluiten op wat u wilt organiseren? Dan moet u eerst een evenementenvergunning aanvragen. Raadpleeg hiervoor deze pagina. Pas daarna kunt u de samenkomst melden.

  Bij een feest binnen mag u niet samen dansen en zingen. Een openingsdans tijdens een huwelijksfeest mag wel, als alle gasten voldoende afstand kunnen houden.

  Bij een feest buiten waarbij gedanst wordt, heeft u een evenementenvergunning nodig.

 2. Wel een vergunning nodig
  Dan moet u de vergunning eerst aanvragen. Pas daarna kunt u de samenkomst melden via deze website. Ook reeds verleende evenementenvergunningen zijn na zondag 20 september 18:00 uur meldingsplichtig.

 3. Geen vergunning nodig
  Vul  op deze website het formulier in. Alleen de organisator van het feest, of de verhuurder van een locatie, mag de melding doen.

 4. Uiterlijk 48 uur van tevoren
  U kunt het feest of de samenkomst tot uiterlijk 48 uur van tevoren melden.