Artikel Frans Nieuwland

Frans Nieuwland
Sinds een jaar ben ik met pensioen. Tijdens mijn werkzame 'levensperiode' ben ik diverse keren betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent installaties voor de opwekking en distributie van warmte en koude in grote gebouwen.

Ik wil me inzetten voor de inhoudelijke zaken van de energie-transitie gericht op voor de bewoners van de Oranjewijk technisch en financieel aanvaardbare mogelijkheden.