Inwoner

Bouwen & Verbouwen

U vindt hier alle informatie over bouwen en verbouwen.

Projecten

Informatie over actuele projecten.

Belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen.

Veiligheid

Verbinding, regie en daadkracht is het adagium voor het veiligheidsbeleid in Leiderdorp.

Samen Leiderdorp

Concept Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 ter inzageHet college van burgemeester en wethouders heeft de vastgesteld voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 19 april tot en met 15 mei.De concept Sociale Agenda Leiderdorp geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Het is één agenda voor het hele sociale domein. Een agenda die meer samenwerking stimuleert tussen inwoners, organisaties en de gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

Subsidies

Het subsidieprogramma 2017 Op 6 december 2016 heeft het college het subsidieprogramma 2017 vastgesteld.

Openbare ruimte

Op deze pagina vindt u informatie over items die betrekking hebben op de openbare ruimte.

Huisvesting en opvang vluchtelingen

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest ,Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen.