Artikel Belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen.


WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019Belastingen en heffingen kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.Belastingen en heffingen teruggave
Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en hondenbelasting (ten dele) terugkrijgen. Voor teruggave van rioolheffing dient u zich in verbinding te stellen met Waterleidingbedrijf Oasen.Betalingsregeling

Wanneer u (als burger) uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.Hondenbelasting

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u 1 of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting.Kopie aanslag biljet

Bij de gemeente kunt u kopie van uw aanslagbiljet opvragen. Voor de rioolheffing dient u zich in verbinding te stellen met het Waterleidingbedrijf Oasen.Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Indien u om bepaalde reden de gemeentelijke belasting niet kunt betalen dan kan kwijtschelding worden aangevraagd.


Wilt u informatie over belastingen die hierboven niet genoemd zijn? Kijk dan hier. Via de zoekfunctie kunt u gemakkelijk en snel de juiste informatie vinden.