Artikel Belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen.


WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019Belastingen en heffingen kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.Belastingen en heffingen teruggave
Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en hondenbelasting (ten dele) terugkrijgen. Voor teruggave van rioolheffing dient u zich in verbinding te stellen met Waterleidingbedrijf Oasen.Betalingsregeling

Wanneer u (als burger) uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.Hondenbelasting

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u 1 of meer honden, dan kan de gemeente u een aanslag opleggen voor hondenbelasting.Kopie aanslag biljet

Bij de gemeente kunt u kopie van uw aanslagbiljet opvragen. Voor de rioolheffing dient u zich in verbinding te stellen met het Waterleidingbedrijf Oasen.Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Indien u om bepaalde reden de gemeentelijke belasting niet kunt betalen dan kan kwijtschelding worden aangevraagd.


Wilt u informatie over belastingen die hierboven niet genoemd zijn? Kijk dan hier. Via de zoekfunctie kunt u gemakkelijk en snel de juiste informatie vinden.

 


 

Niet-betaalde belastingen
Betaalt een inwoner de belasting niet? Dan krijgt die een herinnering. Is de belasting dan nog niet betaald? Dan sturen wij een brief waarin staat dat de inwoner een boete krijgt. Dit laatste heet een aanmaning. Lees hier meer informatie.