Nieuwsbericht Wie mag stemmen?

Gepubliceerd op: 18 december 2017 12:30

U bent kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) in de basisregistratie personen staat ingeschreven;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u afkomstig uit een andere Europese Unie lidstaat? Dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling uw werkelijke woonplaats in Nederland heeft en u daar ook staat ingeschreven in de basisregistratie personen;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u geen EU-onderdaan? Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, als u:

  • gedurende 5 jaar (voorafgaand aan de kandidaatstelling) onafgebroken ingezetene van Nederland bent geweest, en gedurende 5 jaar (voorafgaand aan de kandidaatstelling) onafgebroken in het bezit bent geweest van een geldige verblijfstitel.