Huisvesting en opvang vluchtelingen

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest ,Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen.

De vluchtelingenproblematiek in de wereld en op nationaal niveau leidt ertoe dat alle gemeenten een steentje willen en moeten bijdragen. We zoeken naar mogelijkheden om vergunninghouders (vluchtelingen met al dan niet een tijdelijke verblijfsvergunning) in een hoog tempo te huisvesten. De belangen van andere woningzoekenden verliezen wij daarbij niet uit het oog. Ook is er aandacht voor de integratie van de vluchtelingen in de samenleving (inburgering, onderwijs, werkgelegenheid). De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen.

Een uitgebreide vragen en antwoordenlijst over vluchtelingenopvang in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Voor nadere informatie voor dit moment óf voor suggesties op dit gebied, kunt u contact opnemen met: afdeling communicatie, info@leiderdorp.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress).