Artikel Huisvesting vergunninghouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (vergunninghouders) verhuizen naar een eigen woonruimte. Gemeenten hebben de taak om deze vergunninghouders te huisvesten. Elk halfjaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente. De gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. In Leiderdorp moeten we de eerste helft van 2017 vooralsnog 21 vergunninghouders huisvesten. De uitvoering voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen wordt door de gemeente uitbesteed aan Vluchtelingenwerk en project JAS