Artikel Gemeentelijke monumenten

 Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.

 Doesbrug dia

Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt en worden gemeentelijke monumenten aangewezen op basis van cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectuurhistorische waarden. De komende jaren gaat de gemeente de monumenten stuk voor stuk aanwijzen.

monument

Subsidie gemeentelijke monumenten
Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een financiële bijdrage (subsidie) verlenen in de subsidiabele onderhouds- of restauratiekosten van dat monument. De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van monumenten die volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn aangewezen en zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. Een aanvraag om subsidie dient door de eigenaar schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 2 januari tot en met 10 december. De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van € 4.000,- per aanvraag, per subsidiejaar.

monument1

Omgevingsvergunning procedure gemeentelijk monument
U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Hoe dat werkt leest u hier.
Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.

Leges
In de legesverordening 2021 zijn de kosten genoemd: € 124,20
Met ingang van 1 januari 2021 geldt de legesverordening van 2021.

De gemeente Leiderdorp brengt geen kosten in rekening voor een vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor een (gemeentelijk) monument. Tevens brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor activiteiten die alleen de monumentenstatus raken (bijvoorbeeld het schoonmaken van de gehele gevel of het aanbrengen van een nieuw dak).

 


Gemeentelijke monumenten Leiderdorp februari 2021 

 Nummer Datum Object Type Object
1  09-01-2018  Hoofdstraat 73  Kerk
2  09-01-2018  Hoofdstraat 75  Woonhuis
3  09-01-2018  Kerklaan 13-14  Woonhuis en danscentrum
4  09-01-2018  Hoofdstraat 192  Woonhuis
5  09-01-2018  Hoofdstraat 196  Woonhuis
6  09-01-2018  Hoofdstraat 197  Woonhuis
7  09-01-2018  Hoofdstraat 203  Woonhuis
8  10-07-2018  Hoofdstraat 6  Woonhuis
9  10-07-2018  Hoofdstraat 40  Woonhuis
10  10-07-2018  Hoofdstraat 59  Woonhuis
11  18-09-2018  Ruigekade 1  Woonhuis
12  10-07-2018  Achthovenerweg 2a  Woonhuis
13  10-07-2018  Achthovenerweg 2c  Woonhuis
14  10-07-2018  Achthovenerweg 10  Woonhuis
15  28-08-2018  Hoofdstraat 218 - 220  Woonhuis
16  11-09-2018  Achthovenerweg 15a  Woonhuis
17  11-09-2018  Hoofdstraat 2  Woonhuis
18  02-10-2018  Hoofdstraat 1 - 3  Voormalig raadhuiscomplex/burgemeesterswoning
19  02-10-2018  Hoofdstraat 206  Woonhuis
20  02-10-2018  Hoofdstraat brug  Brug
21  02-10-2018  Jaagpad 40  Woonhuis (voormalige bakkerij)
22  02-10-2018  Jaagpad 43  Woonhuis
23  16-10-2018  Hoofdstraat 77 en 77A  Woonhuis
24  16-10-2018  Van der valk Boumanweg 236  Woonhuis
25  20-11-2018  Hoogmadeseweg 62  Woonhuis
26  29-01-2019  Hoofdstraat 162  Woonhuis
27  29-01-2019  Doeslaan 14  Woonhuis
28  29-01-2019  Van Diepeningenlaan 2  Woonhuis
29  21-01-2020  Zijldijk 28  Restaurant
30  21-01-2020  Ruigekade 3  Restaurant
31  04-02-2020  Kom van Aaiweg 2  Woonhuis
32  05-01-2021  Doeslaan 32-34  Fabriek
33 16-02-2021  Hoofdstraat 38  Woonhuis
34  16-02-2021  Hoofdstraat 98  Woonhuis
35  16-02-2021  Hoofdstraat 100  Woonhuis