Artikel Gemeentelijke monumenten

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.

 Doesbrug dia


Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt en worden gemeentelijke monumenten aangewezen op basis van cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectuurhistorische waarden. De komende jaren gaat de gemeente de monumenten stuk voor stuk aanwijzen.

monument

Subsidie gemeentelijke monumenten
Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een financiële bijdrage (subsidie) verlenen in de subsidiabele onderhouds- of restauratiekosten van dat monument. De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van monumenten die volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn aangewezen en zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. Een aanvraag om subsidie dient door de eigenaar schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 2 januari tot en met 10 december. De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van € 4.000,- per aanvraag, per subsidiejaar.

monument1

Omgevingsvergunning procedure gemeentelijk monument
U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Hoe dat werkt leest u hier.
Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.

Leges
In de legesverordening 2018 zijn de kosten genoemd: € 117,35
Met ingang van 1 januari 2019 geldt de legesverordening van 2019.

De gemeente Leiderdorp brengt geen kosten in rekening voor een vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor een (gemeentelijk) monument. Tevens brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor activiteiten die alleen de monumentenstatus raken (bijvoorbeeld het schoonmaken van de gehele gevel of het aanbrengen van een nieuw dak).

 


Gemeentelijke monumenten Leiderdorp maart 2020

Nummer Datum besluit Object  Type object
1 09-01-2018   Hoofdstraat 73  Kerk 
2 09-01-2018   Hoofdstraat 75  Woonhuis 
3 09-01-2018   Kerklaan 13-14  Woonhuis en danscentrum
4 09-01-2018   Hoofdstraat 192  Woonhuis
5 09-01-2018   Hoofdstraat 196  Woonhuis 
6 09-01-2018   Hoofdstraat 197  Woonhuis 
7 09-01-2018   Hoofdstraat 203  Woonhuis 
8 10-07-2018   Hoofdstraat 6  Woonhuis 
9 10-07-2018   Hoofdstraat 40  Woonhuis 
10 10-07-2018   Hoofdstraat 59  Woonhuis 
11 18-09-2018   Ruigekade 1  Woonhuis 
12 10-07-2018   Achthovenerweg 2a  Woonhuis 
13 10-07-2018   Achthovenerweg 2c  Woonhuis 
14 10-07-2018   Achthovenerweg 10  Woonhuis 
15 28-08-2018  Hoofdstraat 218 - 220  Woonhuis 
16 11-09-2018   Achthovenerweg 15a  Woonhuis 
17 11-09-2018   Hoofdstraat 2  Woonhuis 
18 02-10-2018   Hoofdstraat 1 - 3  Voormalig raadhuiscomplex / burgemeesterswoning 
19 02-10-2018   Hoofdstraat 206  Woonhuis
20 02-10-2018   Hoofdstraat brug  Brug 
21 02-10-2018   Jaagpad 40  Woonhuis (voormalige bakkerij)
22 02-10-2018   Jaagpad 43  Woonhuis 
23 16-10-2018   Hoofdstraat 77 en 77A  Woonhuis 
24 16-10-2018   Van der valk Boumanweg 236  Woonhuis 
25 20-11-2018   Hoogmadeseweg 62  Woonhuis 
26 29-01-2019   Hoofdstraat 162  Woonhuis 
27 29-01-2019   Doeslaan 14  Woonhuis 
28 21-01-2020   Van Diepeningenlaan 2  Restaurant
29 21-01-2020   Zijldijk 28  Restaurant
30 04-02-2020  Ruigekade 3  Woonhuis
31 04-02-2020  Kom van Aaiweg 2  School