Artikel Gemeentelijke monumenten

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.

 Doesbrug dia


Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt en worden gemeentelijke monumenten aangewezen op basis van cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectuurhistorische waarden. De komende jaren gaat de gemeente de monumenten stuk voor stuk aanwijzen.

monument

Subsidie gemeentelijke monumenten
Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een financiële bijdrage (subsidie) verlenen in de subsidiabele onderhouds- of restauratiekosten van dat monument. De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van monumenten die volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn aangewezen en zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. Een aanvraag om subsidie dient door de eigenaar schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 2 januari tot en met 10 december. De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van € 4.000,- per aanvraag, per subsidiejaar.

monument1

Omgevingsvergunning procedure gemeentelijk monument
U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Hoe dat werkt leest u hier.
Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.

Leges
In de legesverordening 2021 zijn de kosten genoemd: € 124,20
Met ingang van 1 januari 2021 geldt de legesverordening van 2021.

De gemeente Leiderdorp brengt geen kosten in rekening voor een vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor een (gemeentelijk) monument. Tevens brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor activiteiten die alleen de monumentenstatus raken (bijvoorbeeld het schoonmaken van de gehele gevel of het aanbrengen van een nieuw dak).

 


Gemeentelijke monumenten Leiderdorp januari 2021

Nummer  Datum besluit  Object  Type object
1 09-01-2018

Hoofdstraat 73

Kerk
2 09-01-2018

Hoofdstraat 75

Woonhuis
3 09-01-2018

Kerklaan 13-14

Woonhuis en danscentrum
4 09-01-2018

Hoofdstraat 192

Woonhuis
5 09-01-2018

Hoofdstraat 196

Woonhuis
6 09-01-2018

Hoofdstraat 197

Woonhuis
7 09-01-2018

Hoofdstraat 203

Woonhuis
8 10-07-2018

Hoofdstraat 6

Woonhuis
9 10-07-2018

Hoofdstraat 40

Woonhuis
10 10-07-2018

Hoofdstraat 59

Woonhuis
11 18-09-2018

Ruigekade 1

Woonhuis
12 10-07-2018 

Achthovenerweg 2a

Woonhuis
13 10-07-2018 

Achthovenerweg 2c

Woonhuis
14 10-07-2018 

Achthovenerweg 10

Woonhuis
15 28-08-2018

Hoofdstraat 218 - 220

Woonhuis
16 11-09-2018

Achthovenerweg 15a

Woonhuis
17 11-09-2018

Hoofdstraat 2

Woonhuis
18 02-10-2018

Hoofdstraat 1 - 3

Voormalig raadhuiscomplex/burgemeesterswoning
19 02-10-2018

Hoofdstraat 206

Woonhuis
20 02-10-2018

Hoofdstraat brug

Brug
21 02-10-2018

Jaagpad 40

Woonhuis (voormalige bakkerij)
22 02-10-2018

Jaagpad 43

Woonhuis
23 16-10-2018

Hoofdstraat 77 en 77A

Woonhuis
24 16-10-2018

Van der valk Boumanweg 236

Woonhuis
25 20-11-2018

Hoogmadeseweg 62

Woonhuis
26 29-01-2019

Hoofdstraat 162

Woonhuis
27 29-01-2019

Doeslaan 14

Woonhuis
28 29-01-2019

Van Diepeningenlaan 2

Woonhuis
29 21-01-2020

Zijldijk 28

Restaurant
30 21-01-2020

Ruigekade 3

Restaurant
31 04-02-2020

Kom van Aaiweg 2

Woonhuis
32 05-01-2021 Doeslaan 32-34 Fabriek