Artikel Gemeentelijke monumenten

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.

 Doesbrug dia

Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt en worden gemeentelijke monumenten aangewezen op basis van cultuurhistorische, stedenbouwkundige, of architectuurhistorische waarden. De komende jaren gaat de gemeente de monumenten stuk voor stuk aanwijzen.

monument

Subsidie gemeentelijke monumenten
Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een financiële bijdrage (subsidie) verlenen in de subsidiabele onderhouds- of restauratiekosten van dat monument. De subsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van monumenten die volgens de Erfgoedverordening Leiderdorp zijn aangewezen en zijn geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Een subsidie kan per monument één maal per subsidiejaar worden verleend en alleen als het monumentensubsidiebudget voor dat jaar toereikend is. Een aanvraag om subsidie dient door de eigenaar schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

De subsidie kan aangevraagd worden in de periode van 2 januari tot en met 10 december. De subsidie bedraagt in alle gevallen één derde deel van de goedgekeurde subsidiabele kosten, met een maximum van € 4.000,- per aanvraag, per subsidiejaar.

monument1

Omgevingsvergunning procedure gemeentelijk monument
U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Hoe dat werkt leest u hier.
Er is sprake van een reguliere voorbereidingsperiode. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd.

Leges
In de legesverordening 2021 zijn de kosten genoemd: € 124,20
Met ingang van 1 januari 2021 geldt de legesverordening van 2021.

De gemeente Leiderdorp brengt geen kosten in rekening voor een vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor een (gemeentelijk) monument. Tevens brengt de gemeente geen kosten in rekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor activiteiten die alleen de monumentenstatus raken (bijvoorbeeld het schoonmaken van de gehele gevel of het aanbrengen van een nieuw dak).

 


Gemeentelijke monumenten Leiderdorp mei 2021 

Nummer Datum Object Type object
1 09-01-2018   Kerk
2 09-01-2018 Hoofdstraat 75 Woonhuis
3 09-01-2018 Kerklaan 13-14 Woonhuis en danscentrum
4 09-01-2018 Hoofdstraat 192 Woonhuis
5 09-01-2018 Hoofdstraat 196 Woonhuis
6 09-01-2018 Hoofdstraat 197 Woonhuis
7 09-01-2018 Hoofdstraat 203 Woonhuis
8 10-07-2018 Hoofdstraat 6 Woonhuis
9 10-07-2018 Hoofdstraat 40 Woonhuis
10 10-07-2018 Hoofdstraat 59 Woonhuis
11 18-09-2018 Ruigekade 1 Woonhuis
12 10-07-2018 Achthovenerweg 2a Woonhuis
13 10-07-2018 Achthovenerweg 2c Woonhuis
14 10-07-2018 Achthovenerweg 10 Woonhuis
15 28-08-2018 Hoofdstraat 218 - 220 Woonhuis
16 11-09-2018 Achthovenerweg 15a Woonhuis
17 11-09-2018 Hoofdstraat 2 Woonhuis
18 02-10-2018 Hoofdstraat 1 - 3 Voormalig raadhuiscomplex/burgemeesterswoning
19 02-10-2018 Hoofdstraat 206 Woonhuis
20 02-10-2018 Hoofdstraat brug Brug
21 02-10-2018 Jaagpad 40 Woonhuis (voormalige bakkerij)
22 02-10-2018 Jaagpad 43 Woonhuis
23 16-10-2018 Hoofdstraat 77 en 77A Woonhuis
24 16-10-2018 Van der valk Boumanweg 236 Woonhuis
25 20-11-2018 Hoogmadeseweg 62 Woonhuis
26 29-01-2019 Hoofdstraat 162 Woonhuis
27 29-01-2019 Doeslaan 14 Woonhuis
28 29-01-2019 Van Diepeningenlaan 2 Woonhuis
29 21-01-2020 Zijldijk 28 Restaurant
30 21-01-2020 Ruigekade 3 Restaurant
31 04-02-2020 Kom van Aaiweg 2 Woonhuis
32 05-01-2021 Doeslaan 32-34 Fabriek
33 16-02-2021 Hoofdstraat 38 Woonhuis
34 16-02-2021 Hoofdstraat 98 Woonhuis
35 16-02-2021 Hoofdstraat 100 Woonhuis
36 16-03-2021 Hoogmadeseweg 14 en 16 Woonhuizen
37 23-03-2021 Ruigekade 2 Boerderij
38 23-03-2021 Hoofdstraat 230 Woonhuis
39 23-03-2021 Hoofdstraat 34 Woonhuis
40 30-03-2021 Eikenlaan/Kerklaan Het kerkhof in ruste aan de Eikenlaan/Kerklaan
41 06-04-2021 Hoofdstraat 216 Woonhuis
42 06-04-2021 Dr. van Rhijnstraat 10 Woonhuis
43 11-05-2021 Hoofdstraat 86-88 Woonhuizen
44 15-0602021 Achthovenerweg 54/54a Woonhuis
45 29-06-2021 Zijldijk 31/31a Boerderij met woonhuis
46 13-07-2021 Achthovenerweg 23 Boerderij met woonhuis