Nieuwsbericht 100e match bij mentorproject JA Statushouders

Gepubliceerd op: 13 juli 2016 12:45

Dit artikel is ook gepubliceerd in de Stadskrant Special Sociaal Domein van 23 juni.

Op 24 mei jl. is al weer de derde groep mentoren gestart met het begeleiden van statushouders. In totaal zijn er nu 79 mentoren actief die gezamenlijk 102 statushouders helpen om grip te krijgen op hun eigen leven. Dit gebeurt door ze wegwijs te maken in hun nieuwe woonplaats, culturele verschillen te 'vertalen' en te ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal en professioneel netwerk.

Het Project JA Statushouders (JA(S)) is in februari 2016 in Leiden van start gegaan en is bedoeld voor vluchtelingen/statushouders die gehuisvest zijn in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het mentorproject is onderdeel van de nieuwe aanpak om vluchtelingen intensief te begeleiden naar de arbeidsmarkt en te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Programma 24x24
Het programma 24x24 van het Project JA(S) bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal gericht zijn op de onafhankelijkheid van de nieuwe Leidenaren. Naast een inburgeringscursus wordt er ook aandacht  besteed aan vitaliteit en wat het betekent om te leven in de Nederlandse cultuur. Iedere statushouder in dit project krijgt een mentor die hem/haar ondersteunt bij het 24x24 programma.

Enthousiast geworden?
Project JA(S) is doorlopend opzoek naar mensen die zich willen inzetten als mentor. Praktisch gezien neemt het wekelijks 2-3 uur in beslag en verbindt een mentor zich voor minimaal 6 maanden aan het project. Wilt u meer weten over dit project of wilt u zich aanmelden als mentor? Neem dan contact op met Liset van der Vos/ 071 51 64 637 om de mogelijkheden te bespreken.