Nieuwsbericht 13 juni informatieavond raad

Gepubliceerd op: 08 juni 2016 11:25

Op maandag 13 juni is er een informatieavond van de gemeenteraad, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 in Leiderdorp.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling ROC-locatie*
  • Omgevingswet
  • Evaluatie Sociaal Team

Belangstellenden zijn tijdens deze informatieavond van harte welkom om samen met de (burger)raadsleden vragen te stellen en in gesprek te gaan over de onderwerpen die op de agenda staan. Kijk hier voor de volledige agenda.

*) Op 20 april 2015 heeft de gemeenteraad  (in meerderheid) de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de ROC-locatie vastgesteld. Grondeigenaar Ymere wil zich qua investeringen concentreren op de regio Amsterdam en was niet voornemens de ontwikkeling zelf ter hand te nemen.  Ze heeft aan de hand van de randvoorwaarden de locatie opnieuw "in de markt" gezet. Inmiddels hebben DID Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw een intentieovereenkomst met Ymere gesloten om de locatie verder te ontwikkelen. Deze partijen hebben  in combinatie met architect  en adviseurs een schetsplan voor deze locatie opgesteld. Dit schetsplan wordt op 13 juni 2016 gepresenteerd. Voor omwonenden en belangstellenden wordt op 23 juni een aparte inloopavond georganiseerd om de plannen toe te lichten.