Nieuwsbericht 16 november informatieavond raad

Gepubliceerd op: 11 november 2015 11:40

Over de avond: (openbaar, uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats)

Op maandag 16 november 2015 is er een informatieavond van de raad in het gemeentehuis over de volgende onderwerpen:

  • Toekomstvisie Leidse Regio stuurgroep
  • Ruimtelijke structuurvisie
  • Ontwikkeling in de jeugdzorg

Belangstellenden zijn tijdens deze informatieavond van harte welkom om samen met de (burger)raadsleden vragen te stellen en in gesprek te gaan over de onderwerpen die op de agenda staan. Meer informatie vindt u hier.