Nieuwsbericht 19 april hoorzitting sportnotitie

Gepubliceerd op: 06 april 2016 11:55

Op dinsdag 19 april organiseert de gemeenteraad in het gemeentehuis een hoorzitting over de sportnotitie Bewegingsruimte Leiderdorp.

We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn en de raad te laten weten hoe u tegen de sportnotitie aan kijkt.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Locatie: atrium gemeentehuis.

U krijgt allemaal de gelegenheid uw mening te geven, de (burger)raadsleden kunnen aanvullende vragen stellen. Er vindt geen politieke discussie of besluitvorming plaats die avond. De fracties nemen alle informatie mee en bespreken het onderwerp in het Politiek Forum van 30 mei.