Nieuws

Nieuws

Periode: 2019

Jaar geselecteerd: 2019

Mantelzorgwaardering

Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand in uw omgeving die vanwege een chronische ziekte, handicap of andere beperking veel zorg nodig heeft? Dan komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.

19 juli 2019 15:50

Klantervaringsonderzoek Werk en Inkomen

In maart en april hebben we aan alle inwoners van Leiden en Leiderdorp die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van minimaregelingen of bijzondere bijstand, gevraagd wat ze vinden van afdeling Werk & Inkomen.

18 juli 2019 14:00

Beleidsregel verruimen losloopgebieden

Zowel natuurbeheer als recreatie is belangrijk voor Leiderdorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in parken De Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen.

17 juli 2019 09:05

Afronding actieve fase bodemsanering Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp

De actieve bodemsanering Van Leeuwenpark is afgerond. Daarom wordt de bovengrondse saneringsinstallatie ontmanteld en afgevoerd.

17 juli 2019 09:00

Onderhoud Leiderdorpsebrug: start werkzaamheden eerste fase op maandag 22 juli

De provincie Zuid-Holland voert van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden veroorzaken hinder voor weg- en vaarwegverkeer. Er zijn alternatieve routes voor het verkeer. Werkzaamheden

17 juli 2019 08:55

Overige berichten