Nieuws

Nieuws

Periode: 2020

Jaar geselecteerd: 2020

Start herinrichting parkeerterrein Amaliaplein

De bouw van Lidl aan het Amaliaplein verloopt voorspoedig. Naar verwachting opent Lidl in het tweede kwartaal zijn deuren.De gemeente is overeengekomen dat wanneer dat zover is, ook het parkeerterrein op het Amaliaplein opnieuw is ingericht. Op donderdag 23 januari a.s. start de aannemer met de herinrichting van het parkeerterrein.

22 januari 2020 17:00

Kennisgeving ontwerp structuurvisie A4 Burgerveen - N14

Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

22 januari 2020 13:20

Vergadering gemeenteraad 27 januari

De gemeenteraad vergadert op maandag 27 januari vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis. LET OP: andere tijd dan gebruikelijk!

22 januari 2020 13:20

Werkzaamheden fietspad Engelendaal

Momenteel wordt gewerkt aan het fietspad ter hoogte van Vronkenlaan - Houtschans

15 januari 2020 13:50

Politiek Forum op 20 januari

Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

15 januari 2020 13:50