Nieuws

Nieuws

Periode: 2021

Jaar geselecteerd: 2021

RES 1.0 Holland Rijnland: een belangrijke stap vooruit

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed. In deze RES 1.0 beschrijven dertien regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050.

14 april 2021 14:45

De week van... Mirjam van der Stelt (raadslid CDA)

Leiderdorp telt 21 raadsleden: gewone Leiderdorpse inwoners die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Wat maken ze mee? Wat beweegt hen? Wekelijks vertelt één van de raadsleden over het leven als raadslid in Leiderdorp.

14 april 2021 14:30

Politiek Forum 19 april

Op 19 april vindt het Politiek Forum plaats om 20.00 uur. Het Politiek Forum vindt online plaats en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

14 april 2021 13:35

Samenwerking gemeenten Leidse regio voor duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte

Gemeenten staan samen met de provincies en het Rijk voor de uitdaging om duurzame energie op te wekken en beschikbaar te stellen voor inwoners en bedrijven, en om in 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. De gemeente Leiderdorp werkt samen met de regio aan plannen hiervoor.

14 april 2021 13:05

Voorkom overlast van meeuwen

Gekrijs, troep op straat en andere overlast door meeuwen. De gemeente ontvangt regelmatig deze klachten, maar kan en mag niets doen. Meeuwen vallen onder de wettelijke bescherming van de Flora en Faunawet. Deze wet verbiedt het opzettelijk verontrusten, verwonden of doden van beschermde diersoorten zoals meeuwen. Ook het wegnemen van hun nesten en het wegnemen van eieren uit nesten is verboden.

07 april 2021 10:55

Overige berichten