Nieuwsbericht 20 sollicitanten voor burgemeesterschap Leiderdorp

Gepubliceerd op: 07 september 2011 00:00

Voor het burgemeesterschap van de gemeente Leiderdorp hebben 20 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koningin. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting half januari 2012 in functie treden.

Profiel kandidaten
De sollicitanten – 10 mannen en 10 vrouwen – variëren in leeftijd van 40 jaar tot 61 jaar. Acht van hen zijn lid van de VVD, zes van de PvdA, drie van het CDA, één van de ChristenUnie, één van D66. Eén sollicitant is geen lid van een politieke partij. Drie sollicitanten hebben de functie van burgemeester eerder vervuld, en negen sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

Selectie
De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens legt hij een selectie van de meest geschikte kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Leiderdorp. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind november kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarbij zal de raad een voorkeur aangeven voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Afscheid burgemeester Zonnevylle
De vacature van de eerste burger van Leiderdorp ontstaat op 1 december 2011. Burgemeester Zonnevylle neemt dan na 18 jaar burgemeesterschap afscheid van Leiderdorp.

 Tekst: Persbericht Provincie Zuid Holland