Nieuwsbericht 25 april Politiek Forum

Gepubliceerd op: 20 april 2016 14:45

Maandag 25 april bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Vluchtelingenopvang evaluatie, brief van het college d.d. 9 maart 2016
  • Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2016 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
  • Financiële verordening
  • Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.