Nieuwsbericht 26 oktober Politiek Forum

Gepubliceerd op: 21 oktober 2015 13:55

Maandag 26 oktober bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG)
  • Aanwijzing Stichting Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling
  • Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2015
  • 2e Bestuursrapportage 2015
  • Gedragscodes voor raads- en burgerraadsleden en voor burgemeester en wethouders gemeente Leiderdorp 2015
  • Beslissing op bezwaar
  • Omgevingsdienst West-Holland Algemeen Bestuur 2 november 2015

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.