Nieuwsbericht 27 juni Politiek Forum

Gepubliceerd op: 22 juni 2016 13:10

Maandag 27 juni bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Leidse Ring Noord, besluitvorming over kaders
  • Welstandsnota Leiderdorp 2016
  • Financiële kadernota 2017-2020
  • Vergunningverlening bij evenementen

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.