Nieuwsbericht 28 september Politiek Forum

Gepubliceerd op: 23 september 2015 08:00

Maandag 28 september bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp
  • Duurzaamheidsagenda 2011-2014 evaluatie Omgevings Dienst West-Holland
  • Recreatie notitie
  • Verordening Leerlingenvervoer 2016

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.