Nieuwsbericht 2 november gemeenteraadsvergadering

Gepubliceerd op: 28 oktober 2015 10:05

U bent van harte welkom bij de gemeenteraadsvergadering op maandag 2 november. De vergadering begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De vergadering is ook live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Aanwijzing St. Radio en Televisie Leiderdorp als lokale publieke media-instelling
  • Notitie Leiderdorpse Monitor Sociaal Domein 2015-2016
  • 2e Bestuursrapportage 2015
  • Gedragscodes voor raads- en burgerraadsleden en voor burgemeester en wethouders gemeente Leiderdorp 2015

De volledige agenda en vergaderstukken van de vergaderingen vindt u hier. U kunt hier ook informatie lezen over invloed uitoefenen en inspreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch via 071 54 54 826.