Nieuwsbericht 2 september: inloopbijeenkomst ruimtelijke structuurvisie

Gepubliceerd op: 26 augustus 2015 09:50

Op woensdag 2 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke structuurvisie. U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis om de structuurvisie te bekijken en vragen te stellen.

De ruimtelijke structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van Leiderdorp tot ca. 2035, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid. Meer informatie vindt u hier. Bekijk hier de vorige publicatie over de ruimtelijke structuurvisie.