Nieuwsbericht 2e onderhoudsronde De Houtkamp dit jaar van start

Gepubliceerd op: 14 oktober 2009 00:00

De gemeente is in 2005 gestart met het uitdunnen van de bomenlaag in park De Houtkamp. Dit karwei neemt tot de winter van 2012 - 2013 in beslag.  Het uitdunnen is noodzakelijk om overige beplanting de ruimte te geven om te groeien. Als er helemaal geen bomen gekapt zouden worden, hebben struiken en kruiden hieronder te lijden. Er ontstaat dan steeds minder variatie in flora en fauna.

Waar mogelijk wordt het snoeihout verwerkt tot houtwallen. Deze wallen worden door diverse vogelsoorten gebruikt als schuilplaats, foerageergebied (een gebied waar vogels regelmatig terugkeren voor het vinden van voedsel) en als broedgelegenheid. Ook zorgen houtwallen ervoor dat er geen voedingstoffen verdwijnen, maar dat deze weer terugkomen in de ondergrond.

Dit jaar starten we met het eerste deel van de tweede uitdunronde. Als dit is afgerond, worden weer jonge bomen en verschillende soorten struiken geplant die passen bij het bostype. Hierdoor ontstaat een natuurlijke variatie in sortiment en leeftijdsopbouw. De aanwezige of aangebrachte struik- en kruidlaag kan zich herstellen waardoor het park aantrekkelijker wordt voor de bezoeker.

In het eindbeeld streven we naar een gevarieerd park met een goede balans tussen inheemse- en uitheemse bomen en struiken, waarbij een natuurlijke uitstraling van groot belang is. Door deze actie geven we het park een gezonde blik in de toekomst .

Op welke plekken er de komende tijd precies gewerkt wordt, kunt u vinden op de gemeentelijke site, directe link vindt u in de rechtermarge.