Nieuwsbericht 30 november Politiek Forum

Gepubliceerd op: 25 november 2015 11:00

Maandag 30 november bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij het Politiek Forum.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-2020
  • OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014
  • Vaststellen Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp
  • Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2016
  • Holland Rijnland 7e wijziging gemeenschappelijke regeling

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch via 071 54 54 825.