Nieuwsbericht 5 oktober gemeenteraadsvergadering

Gepubliceerd op: 23 september 2015 08:00

U bent van harte welkom bij de gemeenteraadsvergadering op maandag 5 oktober. De vergadering begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De vergadering is ook live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Gebiedsvisie A4-zone Leiderdorp
  • Actualisatie normenkader accountantscontrole 2015
  • Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zienswijze 2e begrotingswijziging 2015
  • Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 9e wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Oude Rijnzone wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  • Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servisepunt71

De volledige agenda en vergaderstukken van de vergaderingen staan in het raadsinformatiesysteem en vindt u hier. U vindt hier ook informatie over invloed uitoefenen en inspreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 54 54 826.