Nieuwsbericht 7 december gemeenteraadsvergadering

Gepubliceerd op: 02 december 2015 14:50

U bent van harte welkom bij de gemeenteraadsvergadering op maandag 7 december. De vergadering begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De vergadering is ook live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Holland Rijnland AB vergadering 16 december 2015
  • Verordening Bedrijven Investeringszone Baanderij 2016-2020
  • OBSG Begroting 2015 en jaarverslag 2014
  • Vaststellen ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp
  • Begrotingswijziging
  • Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2016

De volledige agenda en vergaderstukken van de vergaderingen vind u hier. Hier vindt u ook informatie over invloed uitoefenen en inspreken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch 071 54 54 826.