Nieuwsbericht Klankbordgroep centrumplein bespreekt stand van zaken

Gepubliceerd op: 23 juni 2010 00:00

Op 8 juni kwam de klankbordgroep Centrumplein weer bijeen. Deze groep dient de gemeente van advies bij de uitwerking van de plannen voor Winkelhof en omgeving.


Belangrijkste punt op de agenda was het integrale plan dat van de openbare ruimte rondom Winkelhof wordt gemaakt. Dit plan bevat ook een zogeheten groentoets. De gemeente stelt deze verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals de uitbreiding van het winkelcentrum. De groentoets moet de kwaliteit van het groen waarborgen, bijvoorbeeld door compensatie.

Het plan voor de openbare ruimte kwam tot stand met behulp van een landschaparchitect in een aantal workshops. Daaraan namen Wereldhave (de eigenaar van Winkelhof), de architect, de gemeente, de groenbelangenvereniging en de omwonendenvereniging deel.

Het college neemt in het najaar een beslissing over het plan voor de openbare ruimte. Daaraan voorafgaand wordt het plan in een informatiebijeenkomst gepresenteerd en toegelicht. Eventuele opmerkingen kunnen dan nog worden meegewogen.

Er wordt eveneens gewerkt aan een Veiligheid Effect Rapportage (VER). Dit plan brengt de sociale en fysieke veiligheidsrisico's van de uitbreiding van Winkelhof in kaart. Daardoor kunnen vroegtijdig maatregelen genomen worden om deze risico's te ondervangen. Een breed samengestelde werkgroep maakt de VER. De klankbordgroep besprak de voortgang.

Ook de stand van zaken rond het bestemmingsplan Nieuw Centrum kwam aan de orde. Er zijn vier beroepschriften en een schorsingsverzoek ingediend. De zaken moeten nog worden behandeld door de rechter.

Tot slot kwam de aanvraag van Sportcity ter sprake. Sportcity wil haar horeca uitbreiden en verbeteren ten behoeve van de bowlingbaan. De gemeente heeft de aanvraag in behandeling.

Meer informatie over het Centrumplan op www.leiderdorp.nl/centrumplan.