Nieuwsbericht “Sporten staat niet alleen op zichzelf, maar is meer dan dat”

Gepubliceerd op: 21 november 2012 00:00

De commissie Ruimte bespreekt dinsdag 27 november de Sportnota “Sport en Bewegen 2013-2017. Wat houdt de nota in en wat zijn de gevolgen? Tijd voor vier vragen aan Herbert Zilverentant, wethouder Sport.

Waarom een nieuwe sportnota?

Een actieve levensstijl is de basis voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Sporten en bewegen zijn daarmee van groot belang voor onze samenleving. Het is daarom goed om met elkaar af te spreken wat we de komende jaren willen gaan doen op het gebied van sporten en bewegen.

Wat houdt de nota in?

De nota geeft de richting van het sport- en beweegbeleid voor de komende jaren weer: wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen. We hebben drie doelstellingen:

 1. Stimuleren om te sporten; 
  Veel mensen sporten en bewegen uit zichzelf, anderen zullen wij extra stimuleren. Er is voor ieder wat wils. Het sport- en beweegaanbod varieert van sportverenigingen en sportscholen tot aan activiteiten door welzijnsorganisatie
 2. De verschillen in bijdragen tussen verenigingen en gemeente zetten we recht;  
  De afgelopen jaren zijn er verschillen ontstaan in afspraken tussen de verschillende  sportverenigingen en de gemeente. Wat de ene vereniging wel krijgt, krijgt de andere vereniging niet. Die verschillen willen we in de komende jaren zoveel mogelijk rechtzetten.
 3. Het beheer en onderhoud zetten wij op afstand;  
  Nu doet de gemeente bij een aantal verenigingen het beheer en onderhoud van de accommodatie, andere verenigingen doen dat al zelf. Wij vinden dat het beheren en onderhouden van de sportaccommodaties geen taak is voor de gemeente. Dat kunnen andere organisaties net zo goed zelf of misschien nog wel beter. 

Hoe zijn de sportverenigingen betrokken geweest bij het opstellen van de nota?

Bij het opstellen van nieuw sportbeleid zijn gesprekken gevoerd met:

 • Sportfondsen Leiderdorp;
 • de in het Binnensport Ondersteuning Leiderdorp (BOL) georganiseerdeverenigingen:Leython DC, BVL en Sportvogels
 • de drie grote buitensportverenigingen: Alecto, Velocitas en RCL

De conceptnota heeft daarna vier weken ter inzage gelegen. De verenigingen hebben de tijd gekregen om te reageren op het voorgenomen beleid. Het beleid is niet aangepast na de ontvangen reactiesWel heeft een aantal gemaakte opmerkingen tot verduidelijking van of toevoeging op het voorgenomen beleid geleid.


Speelt Sportfondsen Sport Servicepunt een grote rol in de sportnota?

Jazeker! Het Sportfondsen Sport Servicepunt is de belangrijkste uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid. Het doel is het stimuleren van sporten en bewegen. Daarnaast ondersteunt het Sportfondsen Sport Servicepunt verenigingen en geeft een jaarlijks eensportkennismakingsgids uit met wat er te doen is en waar.

Een andere belangrijke rol voor het Sportfondsen Sport Servicepunt wordt het verstrekken van subsidies voor sport. Welzijnsorganisaties, die een sportactiviteit willen organiseren dienen een subsidieaanvraag in bij het Sportfondsen Sport Servicepunt en niet meer bij de gemeente.

Kijkt u voor de mogelijkheden voor inspraak tijdens de commissievergadering op de homepage van www.raadleiderdorp.nl. 
De Sportnota Sporten & Bewegen 2013-2017 is agendapunt 6 op de agenda  van commissie Ruimte.