Nieuwsbericht Voortgang grondwateronderzoek gebied Van Leeuwenpark- Rijksweg A4 (Leiderdorp)

Gepubliceerd op: 21 oktober 2015 12:25

Op de locatie Van Leeuwenpark in Leiderdorp is sprake van bodemverontreiniging met risico op verspreiding via het grondwater. Het betreft een verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen, gerelateerd aan het vroegere gebruik door een chemische wasserij. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging. In het verleden is al een grondsanering uitgevoerd. Namens de provincie pakt de Omgevingsdienst West-Holland ook de grondwatersanering op.

Afgelopen zomer heeft de Omgevingsdienst West-Holland een aantal diepe peilbuizen laten plaatsen (in het openbaar gebied tussen het Van Leeuwenpark en de rijksweg A4). Dit is gedaan in het belang van een onderzoek om de grondwaterverontreiniging nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. Inmiddels is gebleken dat het verontreinigde gebied omvangrijker is dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast duurt het onderzoek langer dan vooraf ingeschat. De komende maanden worden extra boringen uitgevoerd in het gebied. Ook heeft drinkwaterbedrijf Oasen begin oktober uit voorzorg drinkwatermonsters afgenomen bij een aantal woningen. Analyse van deze monsters heeft inmiddels uitgewezen dat het drinkwater niet beïnvloed wordt door de verontreiniging.

Op de website van de Omgevingsdienst (www.odwh.nl) vindt u meer informatie over dit project.