Nieuwsbericht Aan alle inwoners van Leiderdorp!

Gepubliceerd op: 04 april 2017 12:00

Dinsdag 11 april (20.00-21.30 uur) wil de raad met Leiderdorpers in gesprek over de toekomst van Leiderdorp.
Om 20.00 uur vertelt de raad kort over de Toekomstvisie Leidse Regio. Daarna hoort de raad graag uw mening!

Gespreksleider: Leendert Beekman

• Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee
• Start in de raadzaal om 20.00 uur
• 20.00 - 20.15 uur: korte schets van het proces door een lid van de klankbordgroep
• 20.15 - 20.30 uur: feiten en cijfers door de regiocoördinator

Daarna gaan de raadsleden met u in gesprek in het atrium. Wat is voor u persoonlijk belangrijk bij regionale samenwerking, waar ziet u kansen, waar bent u bang voor, waar moet de raad rekening mee houden bij de oordeelsvorming?
Intussen projecteren we stellingen op een scherm en gaat Leendert Beekman rond met de microfoon om informatie op te halen.
Om 21.30 uur sluiten we af met een drankje.

U kunt zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl.
Meer weten over de Toekomstvisie Leidse Regio? Kijk op www.leidseregio2027.nl.

Cover toekomstvisie