Nieuwsbericht Aanleg beschoeiing en natuurvriendelijke oevers

Gepubliceerd op: 12 juni 2012 00:00

In 2010 en 2011 is een grote slag gemaakt met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hiermee wordt de kwaliteit van de oevers verbeterd en de ecologische verbindingszone versterkt. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

 • Er is 1200 meter aan houten beschoeiing geplaatst
 • Er is 1600 meter aan ‘vegarollen’ langs de oevers aangelegd. Vegarollen zijn rollen op basis van kokos die langs de oevers worden aangelegd. In deze rollen is beplanting voorgekweekt, zodat er snel een ‘bloeiend’ resultaat langs de oevers gerealiseerd kan worden. 
 • Er is 1700 meter aan ‘ondergedoken beschoeiing’ geplaatst ten behoeve van natuurvriendelijke oevers. Deze beschoeiing bevindt zich 5 tot 10 centimeter onder het oeverwater en zorgt ervoor dat de oever op zijn plaats blijft en er op natuurlijke wijze planten kunnen vestigen.
 • Er is 1100 meter aan natuurvriendelijke oevers zonder beschoeiing gerealiseerd.

Wat staat er nog te doen:

Op een aantal locaties moeten nog werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers afgerond worden. Het gaat om plekken waar het door weersomstandigheden dusdanig nat was, dat de grond eerst tot rust moest komen voordat er met de werkzaamheden kan worden gestart.

Op de volgende locaties worden de komende periode de laatste werkzaamheden uitgevoerd:

 • Dwarswatering
  Begin juli: maaien volgens de reguliere maaiplanning;
  Half september: de grasmat wordt gefreesd en ingezaaid met bloemrijk mengsel. Hierdoor ontstaat een bloemrijke berm.
 • De Bloemerd
  Half september: de oevers waar het bloemrijke zaad niet goed is aangeslagen, worden opnieuw ingezaaid.
 • De sloot parallel aan de Van Poelgeestlaan (Santhorst – Lokhorst)
  Voor eind juni: oeverbeplanting wordt bijgezet langs de oevers, omdat de planten in de vegarollen niet voldoende zijn aangeslagen. 
 • Touwbaan / Beukenschans
  Voor eind juni: de geplaatste beschoeiing  wordt verlaagd tot onder waterniveau. Op enkele plekken wordt oeverbeplanting bijgezet.

Meer informatie over natuurvriendelijke oevers vindt u op www.leiderdorp.nl/groen onder het kopje ‘natuurvriendelijke oevers’.

 natuurvriendelijke oevers juni 2012