Nieuwsbericht Aanleg natuurvriendelijke oever bij Tollenaersingel

Gepubliceerd op: 03 november 2010 00:00

Bij het water aan de Tollenaersingel, Sijpestein en Loevestein wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Vanaf deze week wordt hieraan gewerkt.

De gemeente past op verschillende locaties in Leiderdorp  de oeverbescherming aan. Op sommige plekken verkeert de beschoeiing namelijk in slechte staat. De gemeente juicht de aanleg van natuurvriendelijke oevers toe. Het bevordert ecologische verbindingszones.

Daar waar aanleg van een natuurvriendelijke oever niet mogelijk is, komt een traditionele beschoeiing. Zodra de oever bij de Tollenaersingel, Sijpestein en Loevestein is aangepast, is de berm aan de beurt zodat er straks een bloemrijke berm ontstaat.