Nieuwsbericht Aanleg natuurvriendelijke oever van poldersloot langs Dwarswatering van start

Gepubliceerd op: 28 september 2011 00:00

Dwarswatering

Vanaf de week van 5 september is langs de poldersloot parallel aan de Dwarswatering  begonnen met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Ter afscheiding van de oever en het water wordt een flauw talud aangelegd. Vrijkomende grond wordt verwerkt tegen de dijk waarna dit opnieuw ingezaaid wordt. Hondenbezitters moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met beperkte mogelijkheden voor het laten loslopen van hun hond. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober 2011.

De komende maanden worden op meerdere locaties in Leiderdorp natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het maken van een natuurvriendelijke oever. Het plaatsen van een flauw talud (met of zonder onderwater beschoeiing) waarbij de oeverkade ingezaaid wordt met een bloemrijk mengsel, er kan ook gekozen worden voor een kokosrol met beplanting. Daarnaast is ook het planten van speciale beplanting direct aan de oever een optie. Per locatie wordt naar de beste oplossing gekeken.

Traditionele beschoeiing

Wanneer het aanleggen van een natuurvriendelijke oever niet mogelijk is, omdat de oever daar bijvoorbeeld niet breed genoeg voor is, wordt overgegaan op traditionele beschoeiing. Dit betekent plaatsing van hardhouten schotten.