Nieuwsbericht Aanlijnplicht en opruimplicht in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 31 maart 2015 16:25

In vrijwel geheel Leiderdorp geldt een aanlijn- en opruimplicht voor hondenbezitters. Dit is al jaren zo. Helaas komt het nog veel voor dat honden loslopen in gebieden waar dit niet mag, zelfs in gebieden waar vogels broeden. De gemeente krijgt een groot aantal klachten binnen van inwoners over het feit dat de opruimplicht niet wordt nageleefd. Ook is hondenpoep op de openbare weg één van de grootste ergernissen onder inwoners van Leiderdorp. Dit kwam naar voren uit een vorig jaar uitgevoerd burgerpanelonderzoek.

Omdat op sommige locaties de overlast meer en meer toeneemt, heeft de gemeente vorige week extra borden geplaatst om de hondenbezitters te wijzen op het beleid. Ook wordt handhavend opgetreden bij overtredingen.

Natuurlijk willen we de hondenbezitters ook de gelegenheid bieden om in bepaalde gebieden de honden lekker te laten rondrennen. Dit zijn de zogenoemde losloopgebieden. Een overzicht hiervan vindt u op gemeentewinkel.leiderdorp.nl .

Er komen in de loop van het jaar nieuwe losloopgebieden bij. Hondenbezitters worden hierover geïnformeerd.