Nieuwsbericht Aanpassing Stedenbouwkundig plan Plantage

Gepubliceerd op: 15 februari 2012 00:00

De gemeente werkt aan aanpassing van het Stedenbouwkundig Plan Plantage 2008.  Tegelijkertijd wordt het plan voor de renovatie van het tennispark nader uitgewerkt. Over de renovatie van het tennispark bereikten de gemeente, LTC de Munnik en Stichting Tennishal de Munnik onlangs een akkoord.

In 2008 is het Definitief Stedenbouwkundig plan Plantage vastgesteld. Om op de Plantage woningen te kunnen bouwen moest het tennispark verhuizen naar de Kleine Zandput. Deze locatie bleek echter ongeschikt om een nieuw tennispark te bouwen. De gemeenteraad besloot daarom het bestaande tennispark op de Plantage te behouden. Afgesproken werd om het stedenbouwkundig plan aan te passen. Door het behoud van het tennispark wordt de beschikbare ruimte voor woningbouw namelijk flink kleiner. De gemeenteraad stelde wel als voorwaarde dat de randvoorwaarden en uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan 2008 zoveel mogelijk behouden moeten blijven.

Het aangepast plan is naar verwachting in het voorjaar klaar en zal dan in een informatiebijeenkomst gepresenteerd worden. Aansluitend volgt een inspraakperiode.