Nieuwsbericht Aanpassing Welstandsnota 2010

Gepubliceerd op: 02 april 2013 00:00

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 18 maart 2013 Welstandsnota 2010 gewijzigd vastgesteld. Met de wijziging wordt aan de welstandsnota een paragraaf toegevoegd over welstandsadvisering. Bij kleine bouwplannen wordt namelijk voor de welstandstoetsing geen advies meer gevraagd aan de welstandscommissie.

De tekstaanvulling  en de Welstandsnota 2010 liggen gedurende openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en als bijlagen bij dit bericht. Tegen de aanpassing van de welstandsnota is geen bezwaar of beroep mogelijk.