Nieuwsbericht Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018

Gepubliceerd op: 19 februari 2018 10:00

Deze week ontvangen de meeste huishoudens en bedrijven de gecombineerde aanslag voor gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking. Op het gecombineerde aanslagbiljet kunnen de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en de WOZ-beschikking vermeld staan.

Voor informatie over de WOZ-beschikking kunt u het WOZ-portaal bezoeken. Op het WOZ-portaal is het taxatieverslag te raadplegen en heeft u tevens de mogelijkheid om een digitaal bezwaarschrift in te dienen. Het WOZ-portaal is te bereiken via https://woz-portaal.leiderdorp.nl/.

Een toelichting op het aanslagbiljet en informatie over de verschillende belastingen kunt u vinden op www.leiderdorp.nl/inwoner/belastingen.

Voor overige informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers van het Serviceplein.
Het telefoonnummer is (071) 54 58 500. Een email sturen kan ook. Het emailadres is info@leiderdorp.nl.

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Als u om een bepaalde reden de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kan kwijtschelding worden aangevraagd.