Nieuwsbericht Aantrekkelijk aanbod voor senioren die een sociale huurwoning achterlaten

Gepubliceerd op: 18 juli 2017 13:20

De gemeente Leiderdorp wil de doorstroming in de sociale woningbouw bevorderen. Dit maakt onderdeel uit van de woonvisie. Een van de manieren waarop hier uitvoering aan gegeven wordt is het zorgen voor een aantrekkelijke aanbod van woningen voor senioren die een sociale huurwoning achterlaten. Zij krijgen voorrang op deze woningen.
Momenteel worden appartementen gerealiseerd in het Hofje van Holtlant. Deze appartementen vallen binnen de sociale huurklasse. Het aanbod is te raadplegen via www.woningnethollandrijnland.nl/nieuws/woningen