Nieuwsbericht Aanvraag Wet milieubeheer – Lijnbaan 3A

Gepubliceerd op: 16 januari 2018 09:50

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp bekend dat zij op 19 december 2017 een aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften heeft ontvangen voor de locatie Lijnbaan 3A te Leiderdorp. De aanvraag betreft het verzoek tot het mogen toepassen van kleefmagneten op de deuren van de (buffer)bewaarplaatsen, de verkoopruimte en de deur van het voorportaal van de bewaarplaats.

Op grond van het bepaalde in op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer in combinatie met artikel 2.2.3 en voorschrift 3.4a van bijlage 1 onder B van het Vuurwerkbesluit kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer C. Brunt via 071-4083309 of C.Brunt@odwh.nl.