Nieuwsbericht Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen Lintjesdag 2020

Gepubliceerd op: 07 mei 2019 09:35

Kent u iemand die u in het zonnetje wilt zetten en die een Koninklijke Onderscheiding verdient tijdens de algemene decoratie op Lintjesdag 2020, dan kunt u dit aan de burgemeester van Leiderdorp voorleggen. Voorwaarde is dat de betrokkene inwoner van Leiderdorp is en dat hij/zij niet op de hoogte is van de voordracht.

Dien het voorstel tijdig in!
Het indienen van een voordracht kunt u digitaal doen via lintjes.nl/voordragen/voorstelformulier. Dit formulier moet - ingevuld en voorzien van alle noodzakelijke bijlagen – uiterlijk 1 juli 2019 (maar bij voorkeur eerder) zijn ingediend. Aanvragen die na 1 juli 2019 worden ingediend, komen in aanmerking voor de algemene decoratie van 2021.

Procedure
De burgemeester stuurt het voorstel, voorzien van haar advies, naar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland. De Commissaris stuurt vervolgens het voorstel - met zijn advies - naar het Kapittel voor de Civiele Orden (een landelijk adviesorgaan). Het Kapittel op zijn beurt adviseert de desbetreffende minister. Deze stelt een ontwerp Koninklijk Besluit op om de voorgestelde Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. De onderscheiding wordt ten slotte bij Koninklijk Besluit van Zijne Majesteit de Koning toegekend.
U kunt overigens het hele jaar voorstellen voor de algemene decoratie indienen, maar aanvragen die na 1 juli 2019 worden ingeleverd, komen in aanmerking voor de algemene decoratie van 2021.

Tussentijdse gelegenheid
U kunt een persoon ook voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding bij een tussentijdse gelegenheid zoals een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid (geen verjaardag). Deze onderscheiding moet uiterlijk 5 maanden vóór de gewenste uitreikingdatum worden aangevraagd.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Annelies Kooreman, afdeling Kabinetszaken (071) 54 54 803 of via kabinet@leiderdorp.nl